Praxair Europa
är nu Nippon Gases.

Praxair Europa är numera en del av Taiyo Nippon Sanso Corporation, ett globalt industrigasföretag med mer än 100 års erfarenhet.

Som en konsekvens av detta arbetar vi med att utveckla en ny hemsida där du kan lära dig mer om oss och vår nya organisation.

Under tiden kan du för kommersiella ändamål använda vår temporära hemsida.
Klicka här.