Making our planet more productive

Making our planet more productive

Making our planet more productive. Det visar hur fokuserade vi är på att vara effektiva, och ge energi och miljömässiga fördelar till våra kunder över hela världen. Med ökad global fokus genom att reducera utsläpp av växthusgaser, utveckling av förnybara energikällor och reducera avfall, menar vi att Praxairs fokus på att göra vår planet mer produktiv skiljer oss från våra konkurrenter.

Vad menar vi med att göra vår planet mer produktiv?

Hos Praxair skapar vi teknologi, produkter och tjänster som bidrar till att upprätthålla och beskydda vår planet. Vi samarbetar med våra kunder, anställa och samhället för att göra en skillnad för människorna som bor på vår planet.

Vi är förpliktigade att förbättra våra kunders ekonomiska och miljömässiga resultat. Totalt sett är mer än 20 % av Praxairs intäkter genererade av teknologier som hjälper kunder att reducera sina driftskostnader, öka processeffektiviteten och förbättra sina miljöprestationer.

Praxairs operative effektivitet är i världsklass. Stark finansiell disciplin har konsekvent gett bra avkastning på kapital och aktieägarvärdet. Våra produktivitetsåtgärder säkerställer att vi alltid arbetar ekonomiskt och samtidigt upprätthåller strikta normer för kundservice, kvalitet och säkerhet.

Praxair ger hög prestanda, givande och trygg arbetsmiljö för anställda på alla våra arbetsplatser. Våra anställda är dedikerade till att arbeta säkert och beskydda miljön både på arbetet och hemma.

Vi är även med och förbättrar det globala samhälle vi bor och arbetar i. Bidrag till välgörande ändamål tillsammans med våra anställdas frivilligarbete stödjer hälsovård, läskunnighet och många andra program och initiativ som bidrar till att ge en positiv effekt.

Jag är stolt av att vara en del av Praxairs duktiga, innovativa, globala team som konsekvent visar att vårt uppdrag är att making our planet more productive. Det är var hållbar utveckling betyder för oss. Tillsammans gör vi skillnad.

Steve Angel
Styrelseordförande och CEO