Namnbyte

Yara Praxair AB heter nu Praxair Sverige AB

Bakgrunden till detta är en ändring i vår ägarstruktur. Yara Praxair var tidigare ägd av både Praxair Inc (66 %) och Yara International ASA (34 %). Den 1 juni övertog Praxair Inc resterande ägarandel av Yara International ASA och Yara Praxair AB blev då helägt av Praxair Inc.

Vi är glada och stolta över denna utveckling, det avslutar en resa vi startade 2007 då Praxair Inc gick in som delägare i vår verksamhet. Praxair Inc är ett av världens största industrigasföretag med 27 000 anställda i över 50 länder och med en årsomsättning på över $ 11 miljarder. Vår tillgång till Praxairs portfölj av avancerad teknologi och breda produktprogram kommer att styrka vårt företag ytterligare och hjälpa oss i vår strävan att göra vår planet mer produktiv – Making our planet more productive.

Namnbytet medför ingen ändring gällande dina kontaktpersoner, telefonnummer eller mailadresser.

Vi ser fram emot att fortsatt göra vårt bästa, nu med nytt namn och logga.