Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Uppdaterat senast: 10 mars 2017

Integritetspolicyn ska skydda mot missbruk av dina personupplysningar. Behandlingar av personupplysningar är reglerat i personuppgiftslagen. Denna lag ska värna om privatlivets fred, den personliga integriteten och säkerställa tillräcklig kvalitet av den personliga informationen. Mer om personlig integritet, se www.datainspektionen.se. Praxair Sverige AB och dess dotterbolag (härefter kallat ”Praxair”) är glad för att du har beslutat och gå in på vår hemsida och tackar för ditt intresse. Vi önskar också att informera dig om vilka åtgärder vi har vidtagit gällande personlig integritet.

Insamling och användning av personupplysningar

Praxair Sverige AB behandlar personligupplysningar från sina användare som överensstämmer med svensk lag.

När en användare går in på Praxairs hemsida, blir generell information insamlad automatisk (inte genom registrering) det blir inte behandlat som personupplysningar, med mindre att det är angivit nedanför. Särskilt gäller det att nätservrarna som används behåller följande information: namnet på din internetleverantör, sidorna du går in på när du är på våra sidor, din IP adress och din webläsare.

Sådan information används för att ta fram information om trafiken på våra sidor för  att kunna kontrolla att det fungerar tillfredsställande och för marknadsföringssyfte i överensstämmelse med svensk lag. Utan hänsyn till vad som är sagt ovanför, kan sådan information används till att fastslå ansvar vid databrott mot platsen.

Utdelning av personupplysningar

Personlig information som är insamlad, kan överföras eller förmedlas vidare till andra företag kontrollerat av eller anslutna till Yara Praxairs aktiviteter.

Personupplysningar som är införstått av användarna genom önskemål om leverans av informationsmaterial (broschyrer, informationsmaterial etc.) vid hjälp av e-postadresser och/eller att utföra tjänster och/eller bestämmelser där det är givet ett önskemål om och/eller för marknadsföringsaktiviteter – det sistnämnda tillfället bara med uttryckligt samtycke från användaren.  Bortsett från det som är nämnt ovanför, kommer personupplysningar vidarebefordras eller delat med andra, med mindre att det medföljer kontraktförpliktelser eller med uttryckligt samtycke från berörda personer.

Upplysningar kommer att sparas av vårt företag och vår tjänsteleverantör. Dina personupplysningar kommer inte att tillgängliggöras för tredje part på något sätt av oss eller av någon person engagerad av oss.

Praxair strävar efter att skydda integriteten hos barn. Praxair tar medvetet inte in personuppgifter från barn under 16 år.


För frågor, kontakta oss på e-post: info_se@praxair.com

Användarens rättigheter

Användare av Praxairs hemsida kan när som helst använda sina rättigheter som beskyddas av personupplysningar i enlighet med svensk lagstiftning.

Användare har rätt att få veta om vilken information som är lagrad, syften och metoder för behandling av information. Du kan be om att om att information sätts i avidentifierad form eller tas bort.

Användning av cookies och annan internet teknologi

Vad är en cookie och vad använder Praxair det till?

En cookie är en liten datafil som sparas som en textfil på din dator när du besöker vår hemsida. Sessionscookies lagras tills du stänger webbläsarfönstret, och används bl.a. att ge snabbare visning av sidor och vid inloggning. Beständiga cookies lagras och används i en kortare eller längre period, inklusive för att förbättra din användarupplevelse och för att upptäcka Javascript funktioner.

Praxair kan också använda cookies från tredje part (som Google Analytics) för att registrera vilken typ av tjänster våra besökare är intresserade av, och för att mäta trafiken på våra webbplatser.

Kontroll av cookies

Genom inställningar i din webbläsare, kan du kontrollera användningen av cookies genom att blockera eller begränsa användningen av dem eller genom att få information varje gång en webbplats lagrar en cookie. Om du blockerar eller begränsa användningen av cookies, kan detta minska eller ta bort funktioner när du anger på vår hemsida. Om du vill behålla fördelarna med att acceptera cookies från platsen, men vill välja bort cookies från att användas för marknadsföring, kan du kontrollera detta genom att använda annonsinställningar på Google eller genom att registrera platsen på Network Advertising Initiative.

Du kan också radera cookies som har lagrats på din dator via menyn i din webbläsare.

Cookie-typ Ändamål
Tillfällig operativ Dessa cookies är nödvändigar för att tillåta oss att driva tjänsten så som du ber om. Dessa cookies låter oss känna igen vilken typ av användare du är och därefter ge dig tjänster som stämmer överens med detta. Disse informasjonskapslene er nødvendige for å tillate oss å drive
Prestanda/analys Vi använder dessa cookies för att analysera tillgången till, användningaen av och prestandan av vår hemsida. Vi använder denna information till att underhålla, drifta och kontinuerligt förbättra våra tjänster.
Funktionella Cookies gör det möjligt för oss att köra visa funktioner inom våra tjänster i överensstämmelse med de val du gör. Cookies innebär att när du fortsätter och använda eller kommer tillbaka till vår hemsida, kan vi erbjuda dig våra tjänster.
Inriktning/reklam Vi använder cookies för att ge dig information/reklam som kan vara nyttig för dig och dina intressenter. Upplysningarna kan också användas för frekvensberäkningar och hjälpa oss med att reglera reklamen du mottar och mäta dess effektivitet.
Tredjepart Vi kan tillåta våra affärspartners att använda cookies på vår hemsida för samma ändamål som är nämnt ovanför. Vi kan också använda tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning att använda cookies för de ändamål angivit ovanför.

Administrerar dina preferenser

De flesta webbläsare låter dig administrera dina cookie-preferenser. Du kan ställa in webbläsaren så att du avvisar cookies eller ta bort enskilda cookies. Vanligtvis bör du också kunna hantera liknande teknologier på samma sätt som du administrerar cookies – med hjälp av val i din webläsare.

Var uppmärksam på att om du väljer att blockera cookies kan detta försvaga eller hindra att våra tjänster fungerar på ett korrekt sätt.

Vi använder tredje part, Google analytics för att spåra aktiviteten knuten till våra tjänster. Om du inte önskar att upplysningar samlas in och används av Google Analytics kan du installera ett icke val i din webläsare. (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None)

Informations säkerhet

Yara Praxair har antagit ett minimum av säkerhetsåtgärder som föreskrivs i svensk lagstiftning för behandling av personupplysningar med elektroniska hjälpmedel. Personupplysningar ska bara behandlas för den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de syften för vilka uppgifterna samlades in. Våra säkerhetsåtgärder är föremål för kontinuerlig översyn i linje med den tekniska utvecklingen.

Uppdateringar

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy när som helst genom att lägga ut uppdaterad text på denna sida. Vi visar en sista uppdaterings datum överst i dessa riktlinjer så att du får veta när det sist har skett en ändring. Av denna anledning bör du checka denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att vara uppdaterad på vår nuvarande integritetspolicy

Alla ändringar kommer att gälla från den dag de blir publicerade och kommer endast att gälla de upplysningar som samlas in från dig från den senaste dagen, om inget annat anges.