Affärsintegritet, etik och policies

AFFÄRSINTEGRITET OCH ETIK

Standarder för affärsintegritet och policies

Vi har antagit en etikpolicy och utvecklat standarder för affärsintegritet, våra etiska riktlinjer, vår code of conduct i syfte att ge våra medarbetare ytterligare specifika riktlinjer för affärsrelaterat agerande. Våra riktlinjer sammanfattar hur vi ska agera i företaget, i samhället och hur vi gör våra affärer. 

Denna information distribueras till våra medarbetare runt om i världen för att beskriva Praxairs förväntningar på etiskt uppförande och integritet där vi gör affärer. Vi tar dessa standarder på största allvar och överträdelser kan leda till allvarliga disciplinära åtgärder. Våra medarbetare uppmuntras aktivt att rapportera misstänkta incidenter och frågor.

Till vänster finns våra Etiska Riktlinjer tillsammans med vår Policy för Hälsa, Säkerhet, Miljö och Kvalitet och vår Policy för mänskliga rättigheter.Om du konstaterar en överträdelse mot Praxairs standarder och policies ombeds du kontakta:
Anställda: Ring +1-800-290-7729
Ick anställda: Ring +1-800-719-0719
Eller kontakta oss på integrity_hotline@praxair.com