Företagsansvar

PRAXAIRS FÖRETAGSANSVAR

Inte bara ett ansvar, utan även vårt livsverk

Vi på Praxair förstår vilken roll vi har när det gäller att hjälpa till att utveckla de ekonomiska, sociala och miljömässiga lösningar som inte bara uppfyller moderna krav, utan även hjälper oss att skapa en effektivare, renare och hälsosammare framtid. Vi satsar all vår tid och energi på forskning och utveckling, hållbar tillväxt och ekonomisk utveckling för att kunna ge bättre service åt våra kunder, samhället och hela världen.