Mål för Hållbar utveckling

MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Vårt arbete gör skillnad

Hållbar utveckling ligger djupt rotad i Praxairs grundläggande principer och policyer och rör alla delar av verksamheten. Vi håller oss själva ansvariga för de mål vi har satt upp och hur vi arbetar för att nå dem.

Våra mål för hållbar utveckling stödjer våra affärsmål. Här presenterar vi våra mål för var och ett av de sex utvalda fokusområden

Ladda ner våra mål för Hållbar utveckling 2016-2020