Öppenhet i leverantörskedjan

ÖPPENHET I LEVERANTÖRSKEDJAN

Vår transparanta politik

Vi är förpliktigade att upprätthålla standarder för affärsintegritet och riktlinjer, inkluderade de som är riktade till våra leverantörer och leverantörskedjan. Dessa riktlinjer reflekterar vår förpliktelse till att säkra frånvaro av tvångsarbete och barnarbete i levererantörskedjan.

Kommunikation

Vi gör våra förväntningar på leverantören kända hos Praxair. Vår globala inköpsorganisation diskuterar regelbundet dessa förväntningar med våra leverantörer vid kvalificering, upphandling och under eventuella revisioner. Alla medarbetare och ledare får upplärning i Praxairs förväntningar av en leverantör och människorättspolitik.