Det vi köper

YARA PRAXAIRS LEVERANTÖRER: DET VI KÖPER

Utöka dina affärsmöjligheter

Vi är beroende av våra leverantörers utrustning, tjänster och teknologier för att hjälpa oss att göra vår planet mer produktiv. Nedanför finns en lista över produkter vi köper, låt oss tillsammans hjälpa våra kunder att bli mer lönsamma, mer effektiva och mer miljövänliga.

 • Datorer, programvara och tillbehör
 • Distribution
 • Energi – Elektricitet, gas, olja, LPG och gasol
 • Inhyrda tjänster
 • Kemikalier – generellt och Water Treatment
 • Kontorsutrustning och kontorsmaterial
 • Kontrollutrustning
 • Kompressorer, motorer och pumpar
 • Laboratorieutrustning  
 • Molekylsilar, katalysatorer och absorbenter
 • Processanalysutrustning
 • Svetsutrustning
 • Tankar, cylindrar och trycktankar
 • Telekommunikationsutrustning
 • Underhåll, reparation och driftsutrustning (MRO)
 • Ventiler och rördelar
 • Värmeväxlare