Förpliktelser

FÖRPLIKTELSER

Hos Praxair förväntar vi samma grad av engagemang och beteende från våra leverantörer som vi förväntar oss från våra anställda. Alla våra affärer ska baseras på rättfärdighet, ärlighet, laglighet, säkerhet, miljöförvaltning och social medvetenhet. Som en leverantör till Praxair måste du också säkerställa överensstämmelse mellan våra kontraktsmässiga avtal, affärsintegritet, etiska riktlinjer och dina förväntningar.

Läs mer om affärsintegritet och etik

Vi mäter våra förväntningar vi har till våra leverantörer

Hos Praxair mäter vi våra leverantörer i sex viktiga satsningsområden:

 • Totalkostnad
 • Leveranssäkerhet
 • Kort responstid
 • Global räckvidd och människliga rättigheter
 • Miljö och Säkerhet
 • Teknologi

Totalkostnad

Vi strävar efter att minimera den totala kostnaden vi har för våra produkter och tjänster för att kunna ge maximalt värde till våra kunder. För att fortsätta kunna göra det förväntar vi oss följande av våra leverantörer:

Ge en konkurrensmässig kostnadsstruktur för alla produkter och tjänster. Denna kostnadsstruktur omfattar, anskaffning, implementering och driftskostnader av produkter och tjänster samt service och support.

Visa kontinuerlig förbättring i kostnadsstrukturen. Föreslå sätt att förbättra våra produkter och tjänster för att uppnå lägre kostnader. 

Leveranssäkerhet

Vi åtar oss  till att ge våra kunder oavbruten leverans av produkter och tjänster till våra kunder. Vi förväntar oss att våra leverantörer:

 • Ger en stabil försörjning utan fel och störningar
 • Kan leverera produkter och tjänster när behov finns

Kort responstid

Vi svarar snabbt på våra kundförfrågningar, och vi strävar efter att effektivt lösa och eliminera de eventuella problem som kan uppstå. Vi förväntar oss att våra leverantörer:

 • Svara på kundförfrågningar så snabbt som möjligt och med tydlig, fullständig och korrekt information.
 • Lösa eventuella problem och vidta lämpliga åtgärder så att det inte upprepas.

Global räckvidd och människorättigheter

Vi jobbar med leverantörer som kan stötta våra strategier globalt, regional och på lokal nivå. Vi förväntar oss att våra leverantörer:

 • Stöttar våra behov på lokal nivå och visar förmåga att fungera i länderna där vi finns.
 • Ger samordnad global kontoadministration.
 • Säkrar att produkter och tjänster är i överensstämmelse med regelverk och tekniska specifikationer på alla platser där produkter och tjänster levereras.

Praxair är förpliktigad känna till och skydda mänskliga rättigheter i alla länder där vi har verksamhet. Vi strävar efter att göra affärer med kunder, leverantörer och entreprenörer som delar vårt engagemang för mänskliga rättigheter, särskilt när det gäller:

 • Kompensation 
 • Rätt till arbete
 • Förebyggande av trakassering
 • Säkerhet
 • Fackorganisering
 • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete

Miljö och Säkerhet

Vi strävar efter att tillgodose hälsa och säkerhet för våra kunder, leverantörer och våra anställda. Vi förväntar oss att våra leverantörer har ett aktivt säkerhetsprogram:

 • Att följa alla våra hälsa- och säkerhetsregler vid arbete på våra arbetsställen.
 • Att följa gällande statliga regler, föreskrifter och lagar

Vi strävar efter en kontinuerlig förbättring av våra miljöprestationer, upprätthålla miljövänlig verksamhet, integrera miljöavseende i våra forsknings-, produkt- och processutvecklings aktiviteter, och att bidra till en gemensam insats för att beskydda våra naturliga och arbetsmiljö. På våra arbestställen förväntar vi oss att våra leverantörer:

 • Se till att alla produkter och tjänster är i överensstämmelse med gällande miljö regler, föreskrifter och lagar
 • Aktivt arbeta med att möte eller överträffa alla våra gällande miljö- och materialhanteringspolicyer.

Teknologi

Vi söker efter kontinuerlig förbättring i produkter, tjänster och business intelligence kapacitet, och förväntar oss att våra leverantörer stöttar vår teknologi vision med att:

 • Samarbetet med att utveckla teknologi som överensstämmer med vår framtida inriktning.
 • Möta förväntningarna på kvalitet på alla elementer vi identifierar som kvalitetskritiska.
 • Uppvisa kontinuerliga förbättringsstrategier för produkter och tjänster som erbjuds, inkluderad mer effektiv produktutvecklingscyklel och förbättringar i produktprestanda.
 • Ge marknadsinformation om den tekniska utvecklingen av produkterna och tjänsterna leverantören levererar.
 • Utnyttja informationssystem som ger oss möjlighet att dra fördel av lägre kostnader, tex. elektroniska inköpsfunktioner.