Säkerhet och miljö

SÄKERHET OCH MILJÖ

Säkerställa en trygg arbetsmiljö

Praxair presterar kontinuerligt på topp när det gäller säkerhet, fem gånger bättre än industrigenomsnittet i USA och tre gånger bättre än genomsnittet inom kemiindustrin i USA. Vi bibehåller denna säkerhetsnivå genom att aktivt söka efter riskfaktorer och kontinuerligt förbättra vår globala prestanda inom alla centrala säkerhetsaspekter. Läs mer om hur vi bibehåller säkerheten för våra anställda, kunder, samhället och miljön genom våra program, policyer och system.

Vi på Praxair anser att olyckor och skador kan förebyggas, och vi är fast beslutna att göra just detta. Genom bland annat Six Sigma metoden arbetar vi kontinuerligt för att identifiera de bidragande faktorerna till olyckor och använder resultatet för att utveckla och genomföra strategier och rutiner som hjälper till att hålla våra anställda, kunder, entreprenörer och samhällen säkra. 

Vi tar vår produktdistribution på allvar. Inom allt från lastbilstransporter till rörledningar arbetar vi för att identifiera och åtgärda säkerhetsrisker för våra förare, operatörer och de som bor i de samhällen där vi är verksamma.

Praxairs säkerhetsengagemang återspeglas i program som Local Emergency Assistance Program (LEAP) i Nordamerika och dess motsvarigheter över hela världen. Genom LEAP erbjuder Praxairs säkerhets-, miljö- och kundservicepersonal snabba, säkra och effektiva utryckningar vid nödsituationer på våra kunders anläggningar.

Riskerna i samband med användning av Praxairs produkter identifieras och åtgärdas i alla faser i produktens livscykel, inklusive produktdesign, tillverkning, marknadsföring, distribution, användning, återvinning och avfallshantering.

Läs mer om hur vi arbetar med våra anställda, kunder, leverantörer och en rad andra intressenter, tvärs över ämnesområden, branscher och sektorer, för att kunna göra mer med mindre resurser och mindre miljöpåverkan.

Vi har flera olika kurser inom hantering av gas. Vi erbjuder standardiserade och anpassade kurser hos kund alternativt i egna lokaler eller interaktiva e-kurser.Vi erbjuder säkerhetskurser som ger de anställda kompetens inom hantering av gas. Kursen ger deltagaren ett kursbevis.