Distributionssäkerhet

DISTRIBUTIONSSÄKERHET

Säker leverans

Säker leverans av våra produkter är viktigt för Praxair. Vi kör över 428 miljoner km per år för att leverera produkter till våra kunder – det motsvarar 29 varv runt jorden varje dag. Våra program för distributionssäkerhet börjar och slutar med våra medarbetare. För att upprätthålla säkerheten i våra rörledningar övervakar våra medarbetare dem regelbundet. För att förbli ledande inom transportsäkerhet har vi anställt några av de mest erfarna och välutbildade medarbetarna i branschen.

Transportsäkerhet

På Praxair prioriterar vi förar- och säkerhetsutbildning och avancerade system i våra fordon, t.ex. automatisk stabilitetskontroll, för att skydda våra förare och vår produkt. I nedanstående diagram visas det totala antalet olyckor och allvarliga olyckor som rapporterats per 1 600 000 km. 

ÅR OLYCKOR TOTALT OLYCKOR MED HÖG ALVARLIGHETSGRAD
2011 2,82 0,27
2012 2,43 0,20
2013 2,69 0,29
2014 2,98 0,19
2015 2,59 0,18
2016 2,66 0,19