Miljö

YARA PRAXAIRS MILJÖPOLICY

Vi kan göra mer med mindre miljöpåverkan

Vårt arbete drivs av vår strävan efter hållbar utveckling, att uppfylla miljöregler och ha en hög standard för ekoeffektivitet. Globaliseringen har lett till utveckling av miljöbestämmelser på tillväxtmarknader och en ökad medvetenhet om naturresursernas begränsning. Detta har i sin tur lett till en ökad prioritering av resursproduktivitet. Det är därför vi hela tiden försöker att skapa tillväxt med mindre resurser och mindre miljöpåverkan. 

Vi är certifierade enligt ISO 14001