Personalsäkerhet

PERSONALSÄKERHET

Vi skyddar våra anställda

Att skydda våra medarbetare handlar inte bara om att identifiera de viktigaste bidragande faktorerna till olyckor eller att införa rutiner som ska minimera riskerna. Det handlar om att se till att alla anställda följer våra säkerhetsprinciper i sitt arbete:

  • Olyckor och skador kan förebyggas
  • Säkerhet är ett linjeansvar
  • Medarbetarna ansvarar för sin egen säkerhet
  • Medarbetarna har skyldighet att stoppa ett arbete eller vägra utföra ett arbete, om det inte är säkert eller inte kan utföras på ett säkert sätt
  • Säkerhetsarbete ger resultat
  • Säkerhet är villkor för våra medarbetares anställning

Global personalsäkerhet

I tabellen nedan visas antalet registrerbara skador per 100 anställda som vi har haft sedan 2008.

ÅR REGISTRERADE PERSONSKADOR TOTALT (RII) SKADOR MED FÖRLORAD ARBETSDAG (LWC)
2011 0,40 0,05
2012 0,42 0,05
2013 0,49 0,09
2014 0,53 0,09
2015 0,42 0,04
2016 0,39 0,07