Säkerhetskurs

SÄKERHETSKURS

Kurser och utbildning

Vi sätter samman ett kursupplägg som passar ditt behov. Det kan vara en säkerhetskkurs, kurs i användning av gas, hantering och lagring av gas eller en kurs i produktkännedom.

Säkerhetskurs

Vi kan erbjuda en säkerhetskurs som ger de anställda kompetens för att använda gas. Det ger en grundläggande gaskompetens och ger bättre förutsättningar att ta tillvara egen och andras säkerhet. Kursen passar alla som jobbar med eller i närheten av gas.

Säkerhetskurs på plats

Hålls oftast på det beställande företagets arbetsplats, med fokus på de mest relevanta riskerna för användarna. Efter kursen får alla deltagarna ett personligt kursbevis för att dokumentera kompetensen.

Interaktivt säkerhetskurs

Kursen är online och du som användare kan starta kursen när och var det passar dig. Du är inte avhängig att ta kursen någon speciell dag eller på en bestämd tid. När du har gjort sluttesten kommer du att få ett kursbevis.

Läs mer om interaktiv säkerhetskurs som ger dig kompetens inom gassäkerhet.

Produkt- och applikationskurs

Vi skräddarsyr utbildning inom de flesta användningsområden. Från användning av bränngaser till skärning och lansning, till utbildning I förpackning av mat i modifierad atmosfär.

Exempel på kursinnehåll inom säkerhet:

  • Gas i olika faser
  • Leveransformer och lagring
  • Temperatur och tryck
  • Kvävningsfara
  • Brandfarliga gaser och explostionsgränser
  • Giftiga och irriterande gaser
  • Användnings av skyddsutrustning
  • Säkerhetsåtgärder
  • Lagring, hantering och användning av gascylindrar

Är du intresserad av en kurs?

Vi hjälper dig gärna. Kontakta oss via e-post så kommer du att höra ifrån oss.