Global giving

GLOBAL GIVING

Att ge tillbaka är en av våra kärnvärden

Att ge tillbaka till samhället är ett kärnvärde hos Praxiar. Kärnvärde nr 6: Miljö och Socialt ansvar. Under 2017 bidrog Praxairs Global Giving Program med $ 6,4 miljoner till att stötta vår närmijö, utbildningsområden, främjande av mångfald och integrering, förbättra tillgångar för hälsobefrämjande aktiviteter samt bevara och beskydda miljön i hela världen. Våra globala donationer bidrar även med att stötta viktiga affärsinitiativ.