Global mångfald och integration

GLOBAL MÅNGFALD OCH INTEGRATION

Mångfaldig kunskap. Mångfaldiga kunder.
Mångfaldiga leverantörer. Mångfaldiga upplevelser.
Gör skillnad i världen.

På Praxair strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där alla anställda behandlas med respekt, får stöd för nya tankar och idéer, där tillväxt och utveckling stimuleras, våra olikheter erkänns och där integration välkomnas. Praxair samarbetar också med andra för att säkerställa att vi förblir en attraktiv arbetsgivare för vår allt mer globala och mångfaldiga befolkning.

Vi är ett högpresterande och globalt branschledande företag och måste kunna attrahera, behålla och utveckla en mångsidig, kunnig och engagerad personal som speglar de olika befolkningar där vi är verksamma och expanderar. Det gör vi genom att erbjuda starkt, dynamiskt ledarskap, en utmanande arbetsmiljö, branschledande prestanda, konkurrenskraftiga löner och förmåner samt belöning och erkännande för prestationer på hög nivå.

Vi stödjer organisationer som National Society of Woman Engineers och National Society of Black Engineers,  arbetar med barn med funktionshinder i Rabale i Indien, och ökar den kulturella medvetenheten och utbildningsutvecklingen för våra egna chefer runt om i världen − tydliga indikatorer för våra principer för mångfald. Vi är stolta över den betydelse vi och vår personal har för våra kunder och i våra samhällen

Steve Angel Ordförande och CEO

Vanessa Abrahams-John

På Praxair handlar mångfald i första hand om att bygga en plattform för att kunna uppnå och bibehålla den bästa och högsta kompetensen i företaget. Integration handlar om att skapa en arbetsmiljö i vår organisation där alla känner sig uppskattade och har samma möjligheter att lyckas. Om vi ​​är framgångsrika när det gäller att utnyttja olikheterna i vår diversifierade personal, kan vi dra full nytta av alla medarbetares kunskaper och ta fram mer kreativa och innovativa affärslösningar och uppnå högre produktivitet. Genom att aktivt välkomna mångfald och integration kan vi se till att Praxair blir den största konkurrenten med den bästa och högsta kompetensen på den allt mer diversifierade och konkurrensutsatta globala marknaden

Vanessa Abrahams-John Global Diversity Director