Vision och värderingar

VISION OCH VÄRDERINGAR

Vision

Att bli betraktad som världens bästa industrigasföretag av våra kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer och de samhällen där vi är verksamma.

Mission

Making our planet more productive Vi utvecklar teknologi, produkter och tjänster som bidrar till att bevara och skydda vår planet. Vi åtar oss att förbättra våra kunders ekonomiska och miljömässiga resultat runt om i världen. Dessutom lägger vi vikt på att förbättra de samhällen där vi är verksamma.

Kärnvärden

Säkerhet framför allt – vårt säkerhetsengagemang kännetecknar all vår verksamhet. Säkerheten för våra produkter och tjänster, säkerhet på arbetsplatsen, säkerhet på vägarna och säkerhet hemma är det som är viktigast för våra anställda, entreprenörer, familjer och kunder.

Hög integritet – Vi förstärker kontinuerligt de höga globala standarder som vårt rykte bygger på, bland annat ärlighet, etik och full överensstämmelse med lagen.

Resultatorientering – Med personligt ansvar, samarbete och innovation fokuserar vi på att alltid ge mervärde åt våra aktieägare och andra intressenter genom professionellt agerande, operativ disciplin och ständiga förbättringar.

Kundnöjdhet – Vi erbjuder produkter, teknik och tjänster som uppfyller högsta tänkbara normer för kvalitet och tillförlitlighet. Vi arbetar nära våra kunder för att hjälpa dem att lösa sina problem och nå sina målsättningar.

Rätt personer – Vi satsar på att attrahera och utveckla kunniga personer med olika bakgrund som arbetar hårt för att påverka omvärlden och göra vårt företag framgångsrikt.

Miljö och socialt ansvar – Vi hjälper kunder över hela världen att förbättra sin miljöprestanda och miljöpåverkan, samtidigt som vi minimerar vår egen förbrukning av miljöresurser och maximerar våra sociala och samhällsrelaterade insatser.